Kategori Styret

Nytt styre i EHRK

Nytt styre i foreningen – nå har de hatt sitt første styremøte Det nye styret ble valgt på et ekstraordinært møte 1. november etter at flere i styret trakk seg av ulike grunner.  Nå, 14 dager senere, var de endelig…