Tirsdag kveld velges den nye nestlederen: dette er kandidatene du kan velge mellom

Innkalling til det ekstraordinære møtet ble lagt ut her på nyhetssiden samt Facebook den 6. april. Innkallingen har blitt sett av 163 personer.

Nestlederen som ble gjenvalgt på årsmøtet i slutten av februar trakk seg for noen uker siden. Dermed måtte valgkomiteen ut og lete etter en ny person til dette vervet. Valgkomiteen har fått inn to kandidater som har vært til intervju med valgkomiteen.

LES OGSÅ: Røde Kors innkaller til ekstraordinært møte

Nedenfor kan du lese noen stikkord om de to kandidatene slik de selv har oppgitt i intervjuene. De vil selv gi mer utfyllende opplysninger om seg selv og deres tanker rundt vervet på det ekstraordinære møtet.


Oddbjørn Solberg

19.06.1969

Erfaring fra transport, budbil, vogntog, langtransport m.m.

Han brenner for Røde Kors og sier det har blitt en livsstil.

Han har vært fagleder innen depot og samband og 3 år som administrativ leder (2 år i Hamar, 1 år her).

Er til dialyse 4 timer pr dag, 4 dager i uka. Han kan gjøre ting for Røde Kors selv om han er i dialyse. Snart skal han gjøre selvdialyse og kan da stille når det passer også på dagtid.

Hans motivasjon for å bli nestleder er at han ikke vil ha mer rot i styret slik at noen trekker seg. Han håper å gjøre en god jobb og ved en konflikt vil han opptre rolig.


Arnfinn Kjelland

08.04.1961

Pensjonist siden 1. mars 2024.

Erfaring fra ambulansetjeneste, mange års jobbing med ungdom bl.a i barnevernsinstitusjoner, aktiv innen friluftsliv, stortrives ute med barn og ungdom.  Han har måttet håndtere mange vanskelige situasjoner gjennom jobben.

Han blir ikke sint. Blitt spurt mange ganger hvorfor han ikke blir det. Han prøver å se det positive i alle situasjoner.

Det er aldri viktig å vinne en diskusjon, men å finne den gode løsningen.

Hans motivasjon for å bli nestleder er at han ønsker å gå «all in». Han synes det er morsomt å lede og han har mange meninger om driften fremover.


Valgkomiteens innstilling blir presentert på det ekstraordinære møtet.