Vil du bli vår nye mottaksansvarlig?

Funksjon: Mottaksansvarlig

Frist for å melde seg: snarest til nestleder på nestleder@eidsvollhurdalrodekors.no

Frivillig arbeid i den utstrekning du har tid


Vil du være den første som nye medlemmer får kontakt med i foreningen? Som mottaksansvarlig er det du som sørger for at det nye medlemmet føler seg velkommen og blir plassert i aktivitet.

Om funksjonen

Er ansvarlig for mottak av nye medlemmer og å få dem inn i aktivitet.

Rapporterer til nestleder.

Ansvar og oppgaver

  • Ta raskt kontakt med den nye frivillige
  • Gjennomføre samtale for å finne aktuell aktivitet
  • Opprette kontakt mellom den nye og aktuell aktivitetsleder

Personlige kvalifikasjoner

  • Du bør føle deg bekvem i bruk av digitale plattformer da alt foregår der
  • Du bør like å snakke med fremmede mennesker og se potensialet i dem
  • Du bør ha noe kunnskap om Røde Kors og lokalforeningen for å kunne veilede den nye på en god måte

Om Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Helt siden 1957 har Røde Kors vært en sentral frivillig aktør i Eidsvoll og Hurdal kommuner. Foreningen har i dag litt over 500 medlemmer hvor vi regner omtrent 80 som aktive. Vi har et stort ønske og mål om å øke medlemsmassen og mengden aktive frivillige.

Vi har eget lokale bak Siggerudhagan i Eidsvoll. Der er det mye aktivitet og lokalet leies også ut til forskjellige arrangementer.