Kontakt Røde Kors / Om nyhetssiden

Slik får du kontakt med oss:

Om nyhetssiden

Nyhetssiden har som mål er å dekke mest mulig av det som foregår i vår forening. Mange av artiklene vil bli spredt via våre facebook-sider på samme måte som andre medier gjør. Når du trykker for å lese blir du sendt inn på nyhetssida.

Nyhetssiden drives av frivillige med et ønske om å formidle informasjon om alle de positive aktivitetene som ditt lokale Røde Kors driver med.