Felles møter mellom Røde Kors lagene: – viktig for samarbeid og forståelse

Lokalleder Kristin Kulbliksæter ønsker velkommen til møtet. Foto: Kim Ankersten.

To ganger i året møtes alle lokalforeningsledere i Akershus Røde Kors til et felles møte. Møtene handler om de daglige utfordringene man møter som ledere og samtidig får man inspirasjon til videre aktivitet.

Lokalforeningene bytter på å være vertskap for disse møtene og denne gangen var det Eidsvoll og Hurdal Røde Kors som sto for arrangementet. Lokalleder Kristin Kulbliksæter åpnet møtet og ønsket velkommen.

Camilla Roxnes fra distriktskontoret snakket om rekruttering. Foto: Kim Ankersten

Vår nye distriktsleder Ole Jørgen Krohn-Nydal var tilstede og hilste møtet. Han deltok aktivt i samtalene gjennom møtet. Siden han er nyvalgt leder var han spesielt interessert i å høre hvordan det går i de forskjellige lokalforeningene. Og lederne fortalte villig hvordan de følte at det gikk. Mye positivt, men naturligvis også noen utfordringer.

Store deler av møtet var viet til migrasjon og aktiviteter rundt det. Det ble blant annet presentert en rapport om bosetting av flyktninger i kommunene hvor man fikk se hvor mange «utlendinger» det bor i kommunene i dag.

16 deltakere på møtet som fulgte nøye med på presentasjonen om migrasjon. Foto: Kim Ankersten

Rekruttering av nye medlemmer

Det ble utvekslet tanker og ideer rundt dette temaet. Denne nyhetssiden og kombinasjonen med Facebook var interessant for flere av lederne. Det ble også snakket om verdien av stands, samarbeid med elever på videregående m.m.

Neste møte er til høsten og da er Fet Røde Kors vertskap.