Vi leter etter vår nye nestleder til styret i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors


Funksjon: Nestleder

Frist for å melde seg: 10.04.24 til valgkomite@eidsvollhurdalrodekors.no

Frivillig arbeid i den utstrekning du har tid


Vil du være med å forme ditt lokale Røde Kors i årene fremover? Er du kreativ og strukturert og liker å gjøre frivillig arbeid som gavner andre? Har du stå-på vilje og tør å stille åpne spørsmål i møter? Har du også greie på ledelse av frivillige så håper vi at du vil kontakte oss for en samtale.

Om funksjonen

Nestleder sitter i styret og representerer foreningen i leders fravær.

Ansvar og oppgaver

 • Representere foreningen innad og utad i samarbeid med leder.
 • Gjennomføre styremøter og følge årshjulet.
 • Delta på ledermøter og ledersamlinger lokalt og distrikt.
 • Ansvarlig for frivilligvert og mottak av nye frivillige og medlemmer.
 • Ansvarlig for å støtte aktivitetslederne i deres arbeid som ledere.
 • Delta på noen aktiviteter gjennom måneden.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring, f.eks. av rutiner og systemer.

Personlige kvalifikasjoner

 • Du bør ha erfaring innen ledelse av andre, men vi krever ikke noen formell utdannelse. Du vil få tilbud om lederkurs i regi av Norges Røde Kors.
 • Du må være god til å samarbeide med andre og se deres potensiale.
 • Du er nysgjerrig og prøver alltid på å bli enda litt bedre.
 • Du tenker helhetlig og evner å kommunisere med andre.
 • Du trives med å være engasjert i et aktivt miljø der du må ta selvstendige beslutninger mellom styremøtene.

Om Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Helt siden 1957 har Røde Kors vært en sentral frivillig aktør i Eidsvoll og Hurdal kommuner. Foreningen har i dag litt over 500 medlemmer hvor vi regner omtrent 80 som aktive. Vi har et stort ønske og mål om å øke medlemsmassen og mengden aktive frivillige.

Vi har eget lokale bak Siggerudhagan i Eidsvoll. Der er det mye aktivitet og lokalet leies også ut til forskjellige arrangementer.

Fra ledersamlingen i mars. Dette er dine dyktige frivillige som tar lederansvar sammen med deg.

Intervju

Du vil bli innkalt til intervju med valgkomiteen.

Mer informasjon

Du kan kontakte lokalleder Kristin Kulbliksæter på telefon 401 95 048 eller på lokalleder@eidsvollhurdalrodekors.no for mer informasjon om vervet.