Her er kandidatene til styret for 2024

Styret fra 01.11.23. F.v: Aleksander Langbakken, Gunn Tomren, Trond Normanseth, Stig Bekken, Elisabeth Bergersen, John Arne Karlsen, Øivin Syversen og Kristin Kulbliksæter. Foto: Kim Ankersten

Det er ikke alle medlemmene i dagens styre som er på valg, men de som er det har alle meddelt at de tar gjenvalg på årsmøtet.

Valgkomiteen har denne gangen hatt en enkel oppgave da de ikke har hatt behov for å lete etter personer til å fylle tomme verv. De har likevel sett etter andre mulige kandidater, men ikke funnet noen. Det er heller ingen som har meldt seg.

Lista over kandidater ser derfor slik ut:

Lokalleder 1 år: Kristin Kulbliksæter
Nestleder 2 år:Trond Normanseth
Styremedlem/Omsorgsleder 1 år:Gunn Tomren
Styremedlem 2 år:Stig Bekken
Varamedlem 1 år:Elisabeth Bergersen

På bildet er også John Arne Karlsen med. Han er ikke på valg i år. Aleksander Langbakken går av som korpsleder og ny korpsleder ble valgt på valgmøtet i hjelpekorpset. Der tar Joachim Dammen over. Øivin Syversen er ressursperson for styret som regnskapsfører.

Årsmøtet holdes torsdag 29. februar. Se alle dokumenter et annet sted her på nyhetssiden.