Viste stor interesse for den nye RØFF-aktiviteten

Selv om det ikke var mange som møtte opp, så ble det et flott informasjonsmøte om den nye aktiviteten RØFF. Tre gutter og en far fulgte spente med på det som ble fortalt.

For kort tid siden formidlet Røde Kors at de ønsket å starte opp den nye ungdomsgruppen RØFF i hjelpekorpset. Det ble sendt ut invitasjon via skolene og elevrådene i både Eidsvoll og Hurdal kommuner. Flere meldte sin interesse, men ble forhindret i å møte av ulike grunner.

LES OGSÅ: Nytt tilbud fra Røde Kors: starter opp RØFF for ungdom

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp er en aktivitet i Røde Kors som har blitt veldig populær over hele landet. Aktiviteten retter seg inn mot ungdom i alderen 13-17 år og er i hovedsak en praktisk aktivitet med hovedvekt på turer, trening på førstehjelp osv. Aktiviteten er en del av hjelpekorpset og er en god arena for rekruttering.

Primus motor er Arnfinn Kjelland som er rådsmedlem i hjelpekorpset og nå også hovedleder for RØFF. Men han har ingen planer om å styre dette over hodet på ungdommene. De skal i stor grad selv være med å bestemme hva de skal drive med på medlemsmøtene og turene. I tillegg fortalte Joachim Dammen, korpsleder i hjelpekorpset, at de skulle samarbeide tett med hjelpekorpset. De skal få være med på opplæring, øvelser m.m. slik at de kan mye den dagen de blir gamle nok til å være med i hjelpekorpset.

Ungdommer fra både Eidsvoll og Hurdal

Tilbudet om RØFF gikk ut til ungdommer i både Eidsvoll og Hurdal kommuner. Nå håper Arnfinn og de andre på at flere vil komme allerede på det første ordinære medlemsmøtet som er 30. april kl. 18. Sted er Røde Kors huset som har adresse Boksrudvegen 51, 2080 Eidsvoll. Tema for kvelden er å lære å bygge et leirsted og det skal brukes både øks og sag. Planen er nemlig at gjengen allerede denne sommeren skal på overnattingstur og neste år skal de på nasjonal RØFF-camp. Så målene er klare!

Til ungdommer i Hurdal som ønsker å delta så har hjelpekorpset et unikt tilbud: De transporterer nemlig ungdommene frem og tilbake til møtet i Eidsvoll. Foreldre kan levere ungdommene sine ved rådhuset kl. 17.30. Når møtet er ferdig blir de kjørt tilbake til samme sted.

Enkelte av RØFF-møtene vil bli holdt i Hurdal og det vil bli informert om det i forkant.

Benjamin Skovholt og Sebastian Olai Dammen fant seg raskt til rette på hjelpekorpsets nye ATV.
Foto: Magnus Åbyholm-Brodal