Velkommen til grunnkurs i psykososial førstehjelp

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted.

Kurset holdes på Røde Kors huset i Eidsvoll og det er foreningens faste lokale instruktør, Ragnar Bergersen, som holder kurset.

Kursinnhold

  • Eksempler på kriser, ulykker og katastrofer
  • Litt om krisereaksjoner
  • De fire prinsippene for psykososial førstehjelp i Røde Kors:

1. VÆR nærværende 

2. LYTT oppmerksomt 

3. AKSEPTER ulike reaksjoner 

4. GI omsorg og praktisk hjelp 

Etter kurset skal deltakerne ha fått: 

  • Forståelse for betydningen av psykososial førstehjelp i Røde Kors
  • Kunnskap om hvordan kriser, ulykker og katastrofer kan ramme
  • Kunnskap om betydningen av fysisk og psykisk nærvær i møte med berørte
  • Kunnskap om hvordan lytte oppmerksomt, med en aktiv og støttende holdning
  • Forståelse for hvordan en best kan møte berørtes ulike følelsesmessige reaksjoner
  • Kunnskap om hvordan bistå berørte med omsorg og praktisk hjelp

Her går neste kurs

Mandag 27. mai fra kl. 18-21 på Røde Kors huset. Adressen er Boksrudvegen 51, 2080 Eidsvoll.

Har du lyst til å delta på kurset? Da er det fint om du melder deg på via epost slik at vi har oversikt over hvor mange som kommer. Påmeldingsfrist er 21. mai.