Besøkstjenesten: Interessant foredrag om Røde Kors historie

Ragnar Bergersen holdt et inspirerende foredrag om Røde Kors historie. Dessverre var det ikke så mange som møtte opp, men for de som kom ble det en lærerik kveld.

Mette Smeby, leder av besøkstjenesten, forteller at besøkstjenesten vil gjenta denne kvelden senere i år slik at flere kan få med seg dette viktige temaet.

Henry Dunant 27 år gammel. HISTOIRE DE LA CROIX-ROUGE,DUNANT HENRY,PORTRAIT

Bergersen tok for seg hele historien fra Henry Dunant ble født 8. mai 1828 og endte opp med å snakke om dagens utfordringer som krig i verden og tillit til det røde korset.

Slik startet det

Det hele startet på en forretningsreise i 1859. Sveitseren Henry Dunant var på vei gjennom Italia for å møte Napoleon den tredje.

Vi er alle brødre

På veien passerte Dunant slagmarkene ved Solferino, like ved den italienske landsbyen Castiglione. Over 6 000 soldater var døde og 40 000 sårede etter slaget som sto mellom de fransk-italienske koalisjonsstyrkene på den ene siden, og østerrikere på den andre.

Dunant ble rystet over det han så. Han fikk med seg kvinnene fra Castiglione og organiserte pleie og stell for de sårede, uavhengig av hvilken side de tilhørte. Mottoet deres var «vi er alle brødre», på italiensk «tutti fratelli«.

Etter opplevelsen ved Solferino skrev Dunant boken «Minner fra Solferino», som ble begynnelsen på Røde Kors og som la grunnlaget for den første Genèvekonvensjonen.

I boken fremmet han ideen om å danne nøytrale hjelpeforeninger som kunne bistå sårede i krig. Han mente at det måtte være mulig å få med stater på noen felles regler for å begrense lidelsene i krig. Resultatet ble den første Genèvekonvensjonen og opprettelsen av Røde Kors i 1863.

Regler for alle kriger

Henry Dunants venn, juristen Gustave Moynier, fattet interesse for boken og idéene.

I 1863

opprettet Henry Dunant og Gustave Moynier en komité på fem personer. Det ble den første Røde Kors-komiteen, og begynnelsen på det som skulle bli verdens største humanitære bevegelse. Året etter inviterte komiteen til en diplomatisk konferanse der representanter for mange av Europas stater møttes. Hensikten med konferansen var å komme fram til noen regler for beskyttelse av sårede soldater på slagmarken.

22. august 1864

signerte 12 nasjoner de 10 artiklene som da utgjorde den første Genèvekonvensjonen. Ytterligere fire stater, inkludert Norge-Sverige, signerte konvensjonen samme høst.

Alle verdens land er bundet av de 4 Genèvekonvensjonene (1949), og over 160 land har også ratifisert de to tilleggsprotokollene (1977).

Verdensomspennende organisasjon

Røde Kors er i dag en internasjonal bevegelse som er til stede i 192 land og har 186 nasjonalforeninger. På verdensbasis er det mer enn 100 millioner frivillige som daglig gjør en innsats for andre mennesker.

Norges Røde Kors ble stiftet 22. september 1865 og har 160-års jubileum til neste år.

Her kan du se en video om Røde Kors.

Ønsker du å få vite mer om Røde Kors, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, finner du mye god informasjon på nettsidene til Norges Røde Kors.