ARTIGE MINNER: Opprettet aktiviteten beredskapsvakt

Det ble i 2012 vedtatt å opprette aktiviteten beredskapsvakter. Med Ragnar Bergersen i spissen ble det kjøpt inn vester og laget brosjyrer. Det ble en suksess med nærmere 40 nye beredskapsvakter.

Initiativtaker Ragnar Bergersen poserer i beredskapsvest sammen med daværende lokalleder Morten Teie. Foto: Kim Ankersten.
Ragnar og Morten viser at beredskapsvaktene kan brukes til trafikkdirigering om nødvendig. Foto: Kim Ankersten.
Joachim Dammen og Siren J. Halsvik er med i brosjyren og viste at beredskapsvakter kan ta ansvar for forpleining. Foto: Kim Ankersten.