I beredskap for russen: Over 100 mannskaper var ute natt til 1. mai. Fra Eidsvoll deltok 8 medlemmer.

Hjelpekorpsmannskaper fra Eidsvoll som var ute natt til 1. mai: F.v. Rene Lauritzen, Joachim Dammen, May Linn Finstad, Ole-Emil L. Brandvik, Aleksander Langbakken, Veronica Berg og Robert Nilsen. Foto: David Gulbrandsen

De senere årene har hjelpekorpsene på Romerike hatt mannskaper ute natt til 1. mai som en frivillig beredskap for russen. Nå er dette utvidet til å være et samarbeidsprosjekt mellom frivillige og nødetater i Oslo og Akershus.

Oppdatert 01.05.24 kl. 20.00: Det deltok 8 medlemmer fra Eidsvoll.

I fjor ble det startet et pilotprosjekt mellom hjelpekorpsene som har fått det klingende navnet «Felles beredskap». Det ble en suksess i følge Røde Kors og i år er det utvidet til å gjelde hele Oslo og Akershus. Mer enn 25 Røde Kors biler, 4 ambulanser og over 100 medlemmer brukte natt til 1. mai for å sikre at russen fikk rask hjelp om behovet skulle være der.

Rolig natt

For mannskapene fra Eidsvoll ble det en rolig natt da de fleste russeaktivitetene foregikk andre steder. De forflyttet seg derfor i perioder til blant annet Jessheim hvor det var større aktivitet. Det heldigvis rolig for seg der også og det ble bare noe plaster og noen gode råd. Det sier Joachim Dammen som er korpsleder i hjelpekorpset.

I år var det også et lokalt samarbeid med tre lag fra natteravnene. Røde Kors og natteravnene delte posisjon på sine telefoner slik at de kunne kontakte hverandre hvis det var behov. Noe det denne natta heldigvis ikke ble.

Mannskapene fra Eidsvoll reiste hjem rundt kl. 4 på natta.

Egen kommandosentral

Prosjektet har sin egen kommandosentral (KO) som gjennom natten styrte mannskapene slik at de var der det var mest aktiviteter. Sentralen befant seg i Oslo og var blant annet bemannet med personell fra 113-sentralen og en lege. 113-sentralen bruker Røde Kors til first-responder oppdrag hvis de er nærmest. Da utfører de nødvendig førstehjelp inntil en ambulanse kan overta pasienten.

Hjelpekorpset i Ullensaker var også ute med biler og mannskap. Skjermdump fra Facebook til Ullensaker Røde Kors Hjelpekorps.