ETT ÅR I HURDAL: Barnas Røde Kors feiret seg selv

Foto: Alle deltakerne i Bark Hurdal med foreldre og Røde Kors-ledere stilte velvillig opp til fotografering. Foto: Kim Ankersten

Så var dagen kommet og vi kunne offisielt markere at Barnas Røde Kors i Hurdal har blitt ett år! 12 barn og foreldre hadde møtt opp for å feire begivenheten. Med leker, spennende oppgaver og kveldsmat ble det en fin feiring.

Sannheten er at bursdagsbarnet fylte ett år for et par måneder siden. Men praktiske årsaker gjorde at feiringen måtte vente til nå.

LES OGSÅ: Barnas Røde Kors (BARK) i Norge

Barnas Røde Kors startet opp i Eidsvoll for mange år siden. Det har lenge vært et stort ønske å få en tilsvarende aktivitet i Hurdal. Dette fikk Elisabet Normanseth med seg og tilbød seg å starte opp. Det har gått over all forventning og antall deltakere i alderen 6 – 13 år bare øker.

Parallelt med at Barnas Røde Kors i Hurdal øker antall deltakere, så gjør de det samme i Eidsvoll under Gunn Tomrens ledelse. Disse to driftige damene og deres hjelpere gjør en verdifull innsats for barn og unge i vårt område. Begge damene er med i leirkomiteen som står bak sommerleiren i juli. Halve tiden på leiren foregår faktisk i Hurdal.

LES OGSÅ: Sommerleir 2024

Fikk påskjønnelse for sin innsats

Da kveldens program nærmet seg slutten ba omsorgsleder Gunn Tomren om ordet. Hun takket Elisabet Normanseth for at hun valgte å engasjert seg i Røde Kors og BARK. Elisabet fikk en påskjønnelse som takk for innsatsen.

Initiativtaker Elisabet Normanseth fikk en påskjønnelse av omsorgsleder Gunn Tomren. Foto: Kim Ankersten