Temakurs for nye besøksvenner – lærerik kveld

Temakurs for besøkstjeneste er et kurs som alle nye besøksvenner må ta for å komme i aktivitet. Denne gangen var det kun tre deltakere, men kurset ble gjennomført likevel.

Det var tre viktige hovedtemaer som ble tatt opp på temakurset:

  • Innsikt i og forståelse for hvilke humanitære behov besøkstjenesten er ment å dekke 
  • Kunnskap om hvem målgruppen er, hvilke muligheter og utfordringer man kan møte som frivillig 
  • Kunnskap om besøksvennens rolle, grensesetting og taushetsplikt

Kursholder Ragnar Bergersen har en egen måte å formidle budskapet på slik at det blir interessant å lytte til. Gjennom fortellinger og videoer formidlet han hva det vil si å være en besøksvenn. De tre deltakerne var lydhøre og bidro aktivt i samtalen. Live Munz og Petra Bertillson var to av deltakerne og begge var fornøyde med kurset da vi forlot dem omtrent halvveis.

Ragnar fortalte hvordan det startet i 1949 da grunnlegger Jens Meinich reiste rundt i landet og besøkte alle lokalforeninger for å få dem til å starte med den nye aktiviteten pasientvenner. Senere ble navnet endret til det vi kjenner i dag, nemlig Besøkstjenesten.

«Den beste medisin for et menneske
er et annet menneske»

Jens Meinich

Videoer om ensomhet

Det ble vist videoer hvor tre personer i ulik alder fortalte om sin ensomhet og hva et besøk betydde for dem. Det mest slående med videoene var at de viste at det finnes ensomhet hos mennesker i alle aldre. Det ble diskutert litt rundt årsaker til at man opplever ensomhet blant både unge og eldre.

Kursholder Ragnar Bergersen ga deltakerne god innsikt i hva det vil si å være en besøksvenn. Foto: Kim Ankersten

Rollen som frivillig

En grundig gjennomgang av hvordan vår rolle som frivillig skal være var også en del av kurset. Hvordan forholder vi oss til penger, medisin eller andre oppgaver som for eksempel er det offentliges ansvar.

Viktig å huske:

  • En besøksvenn er nøytral, upartisk og opptrer med respekt, vennlighet og empati i møte med den de besøker.
  • En besøksvenn er en samtalepartner, støttespiller, treningskamerat eller turvenn for en person eller en gruppe.