Barnas Røde Kors i Hurdal lærte å så grønnsaker

Barnas Røde Kors i Hurdal inviterte sine deltakere til en samling hvor man sådde grønnsaker og lekte artige leker.

Det er lederne Elisabet Normanseth og Elin Enget Moen som står bak dette møtet hvor 9 barn og flere voksne møtte opp. Det ble plantet mye forskjellig ifølge lederne og engasjementet blant deltakerne var på topp.

Etter såingen var det lek ute før man avsluttet med kveldsmat.

Deltakerne i Barnas Røde Kors oppfordres til å ta med seg en venn neste gang det er møte.