Forebyggende aktivitet i påsken: var lite folk å se

Hjelpekorpset har vært i beredskap hver påske siden avdelingen ble opprettet i 1948. I mange år var det også medlemmer på påskefjellet sammen med andre hjelpekorps. I dag prioriterer de lokalmiljøet.

Tradisjonen med påskevakt har endret seg med årene. Tidligere var man utplassert på Benkemyra eller Minneåsen fra morgen til kveld eller man dro til fjells sammen med andre hjelpekorps. De senere årene har man kjørt rundt og oppsøkt steder lokalt hvor det er aktivitet. Det har vært positivt og ved enkelte anledninger gitt hjelpekorpset førstehjelpsoppdrag.

Hjelpekorpset har en god dialog med 113 når de er ute. Sentralen vet hvor de er og kan benytte dem som first-respondere dersom noe skjer i nærheten. Alle som deltar på vakta er godkjente førstehjelpere som kan både hjertelungeredning og bruk av hjertestarter.

Jan Thore Nilsen var vaktleder når vi møtte gjengen i et vaktbytte på Røde Kors huset på påskeaften. Han kan fortelle at det ikke var mange mennesker å se ute og de fant heller ingen lokale fester hvor de følte at det var naturlig å hilse på.

– Alle de tidligere faste stedene for ungdomsfester var tomme, sier han, før gjengen setter seg i bilene og reiser ut for en siste runde.

Denne påsken var det Håkon Bjørklund, Magnus Åbyholm-Brodal, Oddbjørn Solberg, Robert Nilsen og Jan Thore Nilsen som var ute.

Jan Thore Nilsen var vaktleder på påskeaften. Foto: Kim Ankersten.