ARTIGE MINNER: På vakt i påsken for å sikre andre

Helt fra hjelpekorpset startet i Eidsvoll har de vært i beredskap i påsken. Noen ganger i andre distrikter også, men Minneåsen og Benkemyra var også faste plasser. Der møtte de med begge bilene og viste seg frem. Hvor mye de fikk å gjøre er ukjent, men ifølge noen av våre eldste medlemmer fra hjelpekorpset så skjedde det ikke så mye. Så det ble mest med beredskap og det sosiale.

På bildet fra venstre: Kjell Ek Thorshaug, Tore Bjørklund og Ole Gundersen. Damen til høyre er ukjent for oss. Vet du navnet hennes er det fint om du gir beskjed til oss.

Foto: Ukjent