Påskeverksted i Eidsvoll: stor deltakelse og fornøyde unger

Det årlige påskeverkstedet foregikk i biblioteket i Sundet. Med 20 barn og voksne til stede ble det en fin opplevelse for alle.