Ny rapport: Omsorg under press

Tekst og foto: Norges Røde Kors

Hvordan påvirker en omsorgstjeneste under press sykehjemsbeboernes sikkerhet og trygghet i Norge?

Røde Kors’ ferske rapport Omsorg under press gir et unikt innblikk i forsømmelser og vold som finner sted på norske sykehjem. Her belyser Røde Kors erfaringer og stemmer fra sykehjemsbeboere og frivillige besøksvenner gjennom spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer. Rapporten ble lansert torsdag 14. mars, på Litteraturhuset i Oslo.

Hovedfunn

Halvparten av sykehjemsbeboerne som deltok i spørreundersøkelsen sier at de selv har opplevd eller at de har vært vitne til forsømmelse, psykisk vold og fysisk vold i løpet av det siste året. Den viser til beboere og besøksvenner som har varslet om forsømmelse eller vold. I over halvparten av tilfellene bidro varslingen til liten eller ingen forbedring.