Alvorlige anklager mot russisk Røde Kors

Tekst og foto: Norges Røde Kors

Denne uka har flere utenlandske medier rettet søkelys på relasjonen mellom russiske myndigheter og russisk Røde Kors. Anklagene går ut på at russisk Røde Kors skal være en aktør for å få gjennomført myndighetenes politikk, inkludert i de okkuperte områdene av Ukraina.

Røde Kors-bevegelsen undersøker forholdene

Røde Kors i Norge er i kontakt med kollegaer i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), som går nøye gjennom påstandene og følger opp med det russiske Røde Kors.