Lokal ledersamling: rekordstor deltakelse

Ordfører Paul Johan Moltzau åpnet samlingen. Foto: Kim Ankersten

Årets ledersamling foregikk på Hurdalsjøen hotell med rekordstort oppmøte. Av foreningens rundt 25 ledere møtte 20 til samlingen for å diskutere rekruttering og ivaretakelse av foreningens medlemmer.

Ordfører Paul Johan Moltzau åpnet samlingen med et interessant innlegg om Hurdal kommune. Han presenterte også sine betraktninger rundt Røde Kors og samarbeidet med oss. Han var veldig fornøyd med foreningens innsats under leteaksjonen i Hurdal i fjor. Han kunne fortelle at han ble veldig overrasket da han oppdaget hvilke ressurser vi kunne stille på kort varsel. Avslutningsvis sa han at han ville ha et tettere samarbeid med oss.

Sosialt fredag kveld

Mange av lederne kom allerede fredag kveld for å delta på en sosial sammenkomst. Det ble avholdt quiz med spørsmål fra ulike temaer som kultur, dyr, verden og Røde Kors. Ett av formålene med ledersamlingen er nettopp å bli bedre kjent med hverandre og en slik kveld som dette er et godt tiltak.

Pierrick hadde laget en Kahoot. Foto: Kim Ankersten
Stor stemning fredag kveld. Foto: Kim Ankersten

Samarbeid på tvers var hovedtema

Et tett program møtte lederne da de kom til møtelokalet lørdag morgen. Kun avbrutt av lunsjen var det samtaler hele dagen om hvordan foreningen best kan rekruttere nye medlemmer. Til tross for at foredragsholderne som opprinnelig skulle ha vært der ikke kom, så klarte lederne å lage en god samling.

Det manglet ikke på gode ideer om temaet, som du kan se av dette bildet:

Det manglet ikke på ideer. Foto: Kim Ankersten

Det ble brukt mye tid til å diskutere innen eget fagområde. For hjelpekorpsets ledere var dette også det første fellesmøte de hadde etter årsmøtet og de brukte tiden godt. I tillegg til å snakke om temaet benyttet de anledningen til å planlegge aktivitet fremover. Omsorg samlet seg på et annet rom og også der ble det diskutert og planlagt.

Hjelpekorpset diskuterer. Foto: Kim Ankersten
Omsorg diskuterer. Foto: Kim Ankersten
Omsorg diskuterer. Foto: Kim Ankersten

Hvordan ivareta de medlemmer vi har

Ettermiddagen ble brukt til å finne gode løsninger for hvordan vi kan ivareta og beholde de medlemmene vi har. Altfor mange forsvinner uten at vi egentlig vet hvorfor. Kristin og Joachim ledet denne seansen på en god måte og igjen manglet det ikke på kreative innspill fra lederne.

Kristin og Joachim ledet seansen på en god måte. Foto: Kim Ankersten

Hilsen fra distriktsleder

Leder av Akershus Røde Kors, Kine Grande, snakket til samlingen via Teams. Hun takket lederne for at de prioriterte å delta på en slik samling fordi hun mener det er viktig at man møtes på denne måten. Hun håpet også at mange ville delta på distriktets samlinger som kommer.

Distriktsleder Kine Grande hilste til samlingen via Teams. Foto: Kim Ankersten