Hjelpekorpset hadde dugnad: Klargjøring av garasje til ny ATV

Aleksander Langbakken forteller at det kom 11 medlemmer og deltok på dugnaden. Det ble revet vegger og ryddet nytt løp i garasjen.

Aleksander Langbakken bidro på dugnaden i garasjen. Foto: ukjent