Her er det nye hjelpekorpsrådet klare til innsats

Hjelpekorpset har fått nytt lokalråd og nå er de klare til å begynne jobben.

Det ble ingen dramatikk da hjelpekorpsets medlemmer i januar skulle velge nytt lokalråd for det kommende året. For første gang på lenge var det flere gode kandidater til alle vervene. Det er ikke noe man opplever så ofte og på det meste var det fire kandidater til ett av vervene. Det hører også med til historien at det var stort oppmøte, denne gangen var det faktisk 19 medlemmer som hadde stemmerett.

– Det er positivt å se at så mange har møtt opp, sa avtroppende korpsleder Aleksander Langbakken da han åpnet valgmøtet.

Lokalforeningens valgkomite hadde på forhånd laget en innstilling som valgmøtet kunne følge hvis de ville.

Det nye lokalrådet består av disse personer:

Joachim Dammen (korpsleder), Yrja Lien (administrativ leder), Robert Nilsen (operativ leder/nestleder), Arnfinn Kjelland (rådsmedlem) og Aleksander Langbakken (vara rådsmedlem). Ole Kristian Stensrud (rådsmedlem) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

De overtok sine verv på årsmøtet i lokalforeningen 29. februar.

Endringer fra 2025

Fra neste år blir det to endringer for hjelpekorpset og deres valgmøte.

Bestemmelser for lokalråd i lovene til Norges Røde Kors sier at lokalrådet skal sørge for at det blir valgt en valgkomite. De kan også foreslå at lokalforeningens valgkomite skal være valgkomite for hjelpekorpset. Å finne medlemmer til valgkomite har blitt vanskeligere med årene og fra 2025 er det derfor lokalforeningens valgkomite som ordner valget i hjelpekorpset.

Den andre endringen er at valgmøtet vil bli holdt samme kvelden som det er årsmøte i lokalforeningen slik at man unngår å bruke to kvelder.