Kristin fortsetter som leder: gjenvalgt på årsmøte i Røde Kors

Styret for 2024: Joachim Dammen (hjelpekorps), Stig Bekken (styremedlem), Elisabeth Bergersen (varamedlem), Gunn Tomren (omsorgsleder), Trond Normanseth (nestleder) og Kristin Kulbliksæter (leder). Foto: Pierrick Guyot-Dourgham

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors avholdt sitt årsmøte i går kveld. Det var ingen store saker på programmet og foreningen fikk tre nye æresmedlemmer og flere medlemmer fikk tildelt hedersbevisninger.

Lokalleder Kristin Kulbliksæter åpnet årsmøtet med å ønske velkommen og gå gjennom kveldens program. Hun ledet møtet frem til Aleksander Langbakken tok over som møteleder.

Nye lover og innkjøp av ATV

Etter at de formelle sakene på sakslista var gjennomført skulle årsmøtet ta stilling til nye lover for foreningen. Disse ble lagt frem med bakgrunn i at landsmøtet til Norges Røde Kors i oktober 2023 gjorde endring i sine lover. Endringene påvirker lovene til de lokale Røde Kors-foreninger og de måtte derfor vedtas på nytt. Endringene består stort sett i noen setningsendringer og nye paragrafnummer. Som ventet vedtok årsmøtet de nye lovene.

Årsmøtet vedtok også at hjelpekorpset skulle få kjøpe en ny ATV med 6-hjulsdrift. Hjelpekorpset argumenterte med at behovet for en slik ATV var stor i forbindelse med redningsaksjonene de blir kalt ut til av Politiet. Det var ingen motforestillinger mot dette forslaget.

Valg av nytt styre

Det nye styret for 2024 ble valgt. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Samtidig som det nye styret ble valgt ble også rådene i hjelpekorps og omsorg automatisk godkjent da ingen hadde kommentarer til valgene som er utført der.

Hjelpekorpsrådet 2024. Fra venstre Ole Kristian Stensrud (rådsmedlem), Arnfinn Kjelland (rådsmedlem), Yrja Lien (administrativ leder), Joachim Dammen (korpsleder) og Aleksander Langbakken (varamedlem). Foto: Pierrick Guyot-Dourgham

Flere fikk årsnåler

Etter at årsmøtet var formelt avsluttet delte lokalleder Kristin Kulbliksæter og nestleder Trond Normanseth ut årsnåler til medlemmer som hadde vært med i 10, 25 og 40 år.

  • Yrja Lien, 10 år
  • Helle Ib, 10 år
  • Solfrid Nyheim, 10 år
  • Para Paranthaman, 25 år
  • Astri Sletten, 25 år
  • Ragnar Bergersen, 40 år
Para Paranthaman får overrakt sin 25-års nål av lokalleder Kristin Kulbliksæter. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham
Yrja Lien får overrakt sin 10-års nål av lokalleder Kristin Kulbliksæter. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham
Ragnar Bergersen får overrakt sin 40-års nål av lokalleder Kristin Kulbliksæter. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham
Astri Sletten får overrakt sin 25-års nål av lokalleder Kristin Kulbliksæter. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham

Fortjenestediplom med nål

Astri Sletten og Helle Ib fikk fortjenestediplomer med nål for sin innsats i besøkstjenesten. Helle Ib har vært spesielt aktiv innen vivitortjenesten.

Tre nye æresmedlemmer

I tillegg ble tre medlemmer utnevnt til æresmedlemmer av foreningen.

  • Turid Bergquist
  • Ragnar Bergersen
  • Kim Ankersten
Ragnar får overrakt bevis på æresmedlemskap av lokalleder Kristin Kulbliksæter. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham
Turid får overrakt bevis på æresmedlemskap av lokalleder Kristin Kulbliksæter. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham
Kim får overrakt bevis på æremedlemskap av lokalleder Kristin Kulbliksæter. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham

Øivin Syversen som har vært regnskapsfører i en årrekke i tillegg til at han har vært aktivt medlem, fikk en gave som takk for innsatsen.

Øivin Syversen får en gave som takk for innsatsen. Foto: PIerrick Guyot-Dourgham

Avtroppende korpsleder i hjelpekorpset, Aleksander Langbakken, delte ut aktivitetspriser til tre av sine medlemmer (Mikkel Christensen var ikke tilstede) før han overleverte sine skulderklaffer til den nye korpslederen Joachim Dammen.

Oddbjørn Solberg fikk hjelpekorpsets aktivitetspris for flest fremmøter på medlemsmøter i 2023. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham
Rene Lauritsen fikk hjelpekorpsets aktivitetspris for sanitetsvakter i 2023. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham
Joachim Dammen får påsatt korpsleders skulderklaffer av avtroppende korpsleder Aleksander Langbakken. Foto: PIerrick Guyot-Dourgham

Para Paranthaman stilte som representant fra distriktsstyret i Akershus Røde Kors. Han holdt en tale til årsmøtet hvor han blant annet pekte på nødvendigheten av å ha gode beredskapsavtaler med kommunene.

Para Paranthaman representerte Akershus Røde Kors og holdt en tale til årsmøtet. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham

Tellekomiteen besto av disse tre damene som sikret at tellingen av stemmer gikk korrekt for seg.

Moira fra USA, Camilla R. Nymoen fra distriktskontoret og Bente Heimdahl var tellekomite på årsmøtet. Foto: PIerrick Guyot-Dourgham

Utvekslingsstudenter fra Frankrike og USA

Moira og Pierrick er to ungdommer som er på ett års utveksling til Norge. Begge har engasjert seg i Barnas Røde Kors. Både barn og voksne setter stor pris på at de er med og på årsmøtet fikk de også sin fortjente ros for dette. Omsorgsleder Gunn Tomren ga begge en flott gave som takk for innsatsen. De reiser tilbake til sine hjemland i juni.

Vil du vite mer om Moira og Pierrick? Følg med på Eidsvollpuls i ukene som kommer. Der dukker det snart opp et intervju med begge to.

Gunn Tomren takker Pierrick og Moira for innsatsen i Bark. Foto: Kim Ankersten