Demensvennlig samfunn: et bedre samfunn for alle

Turid Bergquist fra besøkstjenesten og demenskoordinator Anita B. Berby. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham

Hvis alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt. Det var hovedbudskapet i kurset om et demensvennlig samfunn som demenskoordinator Anita B. Berby holdt for Røde Kors.

Det er Nasjonalforeningen for Folkehelsen som står bak kurset «Demensvennlig samfunn». Foreningen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Det er mer enn 460 lokallag i Norge og ett av dem er Eidsvoll demensforening.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen. Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Ulike typer demens

Demens skyldes sykdom i hjernen, og er ikke en naturlig side ved aldring. Evnen til logisk tenkning blir påvirket og etter hvert blir det vanskelig å klare seg på egenhånd og utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.

Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre demenssykdommer. De aller fleste demenssykdommer utvikler seg slik at man gradvis blir dårligere.

Alzheimer, Vaskulær demens, Frontotemporal demens, Demens med lewylegemer, Parkinson og demens og Andre årsaker til demenssymptomer.


Det var besøkstjenesten som hadde invitert Anita til å holde kurs for sine medlemmer. Kunnskapen hun ga kan være god å ha når man besøker eldre hjemme og på instutisjon. Selv om det var midt i vinterferien hadde medlemmene møtt opp. Alle med lang fartstid i besøkstjenesten og dermed gode spørsmål til Anita basert på hva de har opplevd opp gjennom årene. Flere av symptomene på demens var gjenkjennbare for flere av dem. De hadde vært hos eldre med nettopp de symptomene og de delte av sine erfaringer rundt det.

Kurset vil bli holdt igjen senere da det pga vinterferien ikke var så mange deltakere som det normalt ville vært. Kurset anbefales og aktive i andre deler av Røde Kors kan melde seg på gjennom besøkstjenesten.


Video om demens fra Nasjonalforeningen for folkehelsen: