Samarbeidsmøte med Akershus friomsorgskontor

Eli Myrhvold og Kristine Tryland fra KIF møtte Trond og Kim fra Røde Kors.

Akershus friomsorgskontor (KIF) har tre avdelinger og to av dem har samarbeidsavtaler med Eidsvoll og Hurdal Røde Kors.

Siden 2021 har vi hatt samarbeidsavtale med Akershus friomsorgskontor. Det er avdelingene for samfunnsstraff og bøtetjeneste dette gjelder i dag. I gjennomsnitt har vi en person fra avdelingene i jobb hos oss hele tiden.

Ville møte sine samarbeidspartnere

Akershus friomsorgskontor ønsket å møte alle sine samarbeidspartnere og takke. De inviterte derfor til et lunsjmøte i deres bygg i Lillestrøm. Dessverre passet det ikke for alle, men for de som deltok ble det et lærerikt og informativt møte. Friomsorgen informerte om sin omfattende aktivitet og besvarte mange spørsmål fra de fremmøtte. Det ble spurt om alt fra sikkerhet til hvilke krav som kan stilles til vedkommende som jobber hos oss.

Flere av de fremmøtte fortalte om sine erfaringer og for de som var nye i dette kom det frem mye nyttig informasjon. Enkelte har hatt samarbeide i flere år og hatt personer fra både samfunnsstsraff og bøtetjeneste på jobb hos seg.

Holdt innlegg om sine erfaringer

Fra Eidsvoll og Hurdal Røde Kors møtte foreningens nestleder Trond Normanseth og Kim Ankersten. Sistnevnte var utsendt fra bruktbutikken for å holde et innlegg om hvordan samarbeidet mellom friomsorgen og vår bruktbutikk har vært. Innlegget var en innledning til uformell samtale om hvordan de fremmøtte oppfattet samarbeidet sitt med friomsorgen.

I innlegget ble det understreket at det nesten utelukkende har vært positive opplevelser med friomsorgen og de personer som er sendt til oss.

Det er viktig at friomsorgen tenker nøye gjennom hvilke personer de sender til oss var ett av punktene som Kim tok opp. Han la også til at hans erfaring er at de gjør nettopp det. Imidlertid er det ikke til å unngå at enkelte personer ikke passer inn og i de tilfellene har friomsorgen sørget for å hjelpe eller eventuelt flytte vedkommende til et annet arbeidssted.

Kim avsluttet sitt innlegg med å anbefale alle å inngå avtale med friomsorgen og å spre budskapet til andre organisasjoner. Det er ikke bare positivt for foreningene som får gratis arbeidshjelp, men også for den personen det gjelder. Hen får en fin tid med oss i stedet for et fengselsopphold.