Sommerleiren nærmer seg: det jobbes aktivt nå

Hovedkomiteen for sommerleir 2024. Fra v: Gunn Tomren, Trond Normanseth, Elisabeth Normanseth og Kim Ankersten. Arnfinn Kjelland var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Aleksander Langbakken

Leirkomiteen kan melde at det går sakte, men sikkert fremover. Nå er de helt sikre på at det blir sommerleir og at den blir morsom for små og store. Her røper vi enda litt av hva de planlegger.

Selv om komiteen ønsker at det skal være noen overraskelser for de som kommer på leiren, så er det likevel noe mer vi kan røpe allerede nå. Fra før vet vi at leiren er delt i to: tre dagsleirer og en overnattingsleir. I forrige artikkel sa leirsjef Gunn Tomren at de hadde valgt denne oppdelingen av to grunner: det kan bli enklere å få med nok frivillige og det er behov for færre. Når overnattingsleiren starter trenger de imidlertid flere, men da er det kun i tre dager.

LES OGSÅ: Planlegger sommerleir: håper på mange deltakere

Her er noe nytt vi kan røpe allerede nå

Det er fortsatt veldig mange brikker som skal på plass før komiteen kan hevde å være klare. Og det er slett ikke sikkert at alt de planlegger lar seg gjennomføre, men det skal vi komme tilbake til i senere artikler.

Påmeldingsfristen til leiren vil være 1. mai. Det jobbes med å få på plass et eget påmeldingssystem gjennom Røde Kors sentralt. Ved påmelding må man oppgi en del opplysninger som kan være sensitive og derfor ønsker man å bruke et sentralt godkjent system.

Det er også klart at det må være minimum 10 deltakere for at leiren skal gjennomføres. Foreløpige tilbakemeldinger fra foreldre som allerede har barn som deltar i Røde Kors sine aktiviteter tyder på at det blir mange flere. Det er foreløpig ikke satt noen øvre grense for antall deltakere. Leiren er åpen for barn og unge som ikke er aktive i Røde Kors sine aktiviteter også.

Det foreløpig mest spennende prosjektet som det jobbes med er en tur med Tertitten på Urskog-Hølandsbanen. Det er en del brikker som skal på plass der også så foreløpig er dette kun på planleggingsstadiet. Vi røper det likevel fordi det er et stort ønske fra komiteen å få til dette. Vi har trua..

Det foreløpig siste vi har mulighet til å røpe er at det planlegges et gedigent skumparty fredag kveld på overnattingsleiren. Dette er nok mange foreldre kjent med og det er alltid en suksess når det blir arrangert.

LES ALT OM LEIREN HER: Sommerleir 2024

Markedsføring og rekruttering

Komiteen har allerede en del navn på frivillige som har meldt at de ønsker å bidra. Men behovet er større og komiteen vil benytte alle muligheter til å informere om leiren og behovet. De håper også at du som leser dette er med og sprer budskapet ved å dele på Facebook, snakke med aktuelle personer m.m. Ta gjerne kontakt med Gunn på telefon 400 12 022 hvis du har forslag eller lurer på noe.