Planlegger sommerleir: håper på mange deltakere

Hovedkomiteen for sommerleir 2024. Fra v: Gunn Tomren, Trond Normanseth, Elisabeth Normanseth og Kim Ankersten. Arnfinn Kjelland var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Aleksander Langbakken

Sommerleiren 2024 skal bli en suksess, det sier en samstemt hovedkomite på deres første møte i år.

Komiteen har valgt å tenke nytt og lage en annerledes leir for barn og unge. Denne leiren vil også vare i en uke, men er likevel vesentlig annerledes enn andre leirer. Hovedkomiteen har drøftet mange ideer og noen henger fortsatt i lufta, men komiteen har tro på at de vil lande alt sammen i god tid før leiren.

Dagsleirer og overnattingsleir

Så langt kan vi røpe at det planlegges dagsleirer som starter og slutter på Røde Kors huset. Start og slutt hver dag er til tider som gjør at foreldre rekker å levere før jobb og hente etter jobb. Det gjelder for dagene mandag til og med onsdag.

– Dette tror jeg blir en god løsning som vil passe mange, sier leirsjef Gunn Tomren.

De planlegger at det skal være aktivitet både på Røde Kors huset og i området rundt, men også at man skal ta noen turer til andre steder. Komiteen sjekker blant annet muligheten for å leie buss og reise et sted. Men hvor man skal reise til er en av de mange ideene som foreløpig ikke er landet.

Fra torsdag til lørdag blir det overnatting, men ikke på Røde Kors huset. Hvor det blir er ikke avklart ennå og derfor kan vi ikke si noe mer om det nå. Men det blir et sted i Eidsvoll eller Hurdal kommuner, det kan komiteen garantere.

Må man delta hele uka eller kan man delta bare noen dager?

– Planen er at de som vil være med på alt kan det, men at de som kun vil delta på deler av leiren også skal få en mulighet. Det blir noe ekstra logistikk men komiteen ønsker at alle skal få være med.

Gratis for barna å delta

Selv om ikke hele programmet er fastlagt, så antar komiteen allerede nå at leiren vil koste mye penger. De planlegger at det skal kunne delta 30-40 barn hver dag. Alle aktiviteter og mat dekkes av Røde Kors gjennom en økonomiske støtte de har fått fra Røde Kors sentralt. Det er et viktig prinsipp for komiteen og Røde Kors at det skal være gratis å delta på leiren.

Hovedkomiteen trenger hjelp av flere

Hovedkomiteen har fordelt de tyngste ansvarsområdene seg i mellom, men vil trenge mer hjelp når det nærmer seg. De vil derfor gå aktivt ut i og spørre etter voksne frivillige til å bidra. Det stilles noen krav til de som skal bidra, men det vil bli avklart med hver enkelt når den tida kommer.

Tidligere har det vært utfordringer med å få nok frivillige til å bidra. Det er ikke enkelt å få noen til å sette av en hel uke og være på leir med det arbeidet og ansvaret det medbringer. Derfor deler man opp leiren i dagsleirer og en overnattingsleir.

– Jeg tror at det vil bli enklere å få frivillige med på leiren når vi gjør det på denne måten, sier Gunn, og legger til at med denne ordningen blir det også behov for færre frivillige totalt.

Leirkomiteen vil komme med mer informasjon fremover. Lurer du på noe før det kan du kontakte Gunn på telefon 400 12 022.