Mistbergrennet 2024: hjelpekorpset hadde beredskap

Rene Lauritsen og Magnus Åbyholm-Brodal fra hjelpekorpset hadde beredskap med snøscooter under årets Mistbergrenn. Foto: Magnus Åbyholm-Brodal

Nordre Eidsvoll IL – ski arrangerte Mistbergrennet med god deltakelse. Som vanlig hadde arrangøren valgt å sikre seg førstehjelpere fra hjelpekorpset og i år var det Rene Lauritsen og Magnus Åbyholm-Brodal som stilte med snøscooter.

Magnus forteller at vakten forløp rolig og at det kun var en mindre hendelse med en løper som falt og slo seg. Slaget var i skulderen, men ikke verre enn at løperen reiste seg opp igjen og fortsatte.

– Vedkommende var faktisk overrasket over hvor raskt Røde Kors var på plass, for vedkommende hadde ingen planer om å benytte seg av oss, forteller Rene og Magnus.

Det var ingen flere hendelser og hjelpekorpsets mannskaper returnerte etter endt vakt.