Regodkjenning i hjelpekorpset

Pål Bednar behandler Truls Aasheim. Foto: Kim Ankersten

Det var tid for at hjelpekorpsets medlemmer skulle regodkjenne seg innen sine basale ferdigheter. Vi fulgte to av medlemmene på deres runde for å bli godkjent for tre nye år.

Regodkjenning skjer for alle aktive medlemmer i hjelpekorpset hvert tredje år. Da skal man gjennom fire poster som tar for seg det mest basale og livreddende innen førstehjelp. Årets poster var hjertelungeredning (HLR) på dukke, bevisstløs person, armskade etter fall med sykkel og en som følte seg dårlig etter trening. i tillegg tar man en teoretisk test på nettet før man kommer.

Vi slo følge med Arnfinn Kjelland og Pål Bednar. Begge har vært ute av hjelpekorpset i mange år, men er nå tilbake. Arnfinn ble aktiv for noen måneder siden, mens Pål nettopp er kommet tilbake. Begge har fra tidligere lang erfaring fra hjelpekorps og de gikk løs på oppgavene med stor iver.

Arnfinn Kjelland behandler pasient som føler seg dårlig. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham.
Arnfinn Kjelland behandler Truls Aasheim. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham.
Arnfinn Kjelland utfører HLR. Foto: Pierrick Guyot-Dourgham.

Ikke lett å huske alt

Selv om postene kun tar for seg tema og metoder som hjelpekorpsmedlemmer skal kunne fra før, så blir man ofte litt stresset når man skal ta regodkjenningen. Det fikk begge to erfare. Begge glemte flere punkter som sensorene mente de burde ha husket, noe de er enige i.

– Det er noe eget når du skal testes av dine egne hjelpekorpskamerater, sier Arnfinn. Man føler litt på presset, men jaggu er det artig likevel, sier han og gliser etter å være ferdig.

Hvilket råd vil du gi til andre som er mer nervøse enn deg?

– Kast deg ut i det!, sier han. Det er viktig at vi tester oss slik at vi vet hva vi kan, sier han.

Sensor Karoline S. Olsen forklarer Pål Bednar hva posten går ut på. Foto: Kim Ankersten
Sensorene Magnus Åbyholm-Brodal og Veronica Berg følger nøye med. Foto: Kim Ankersten
Joachim Dammen forklarer Pål Bednar hva oppgaven går ut på. Foto: Kim Ankersten

Litt verre for Pål

– Faen som jeg hater disse postene, sier Pål. Jeg sliter veldig med å leve meg inn i rollen når det er skuespill. Men jeg skjønner jo at dette er måten å gjøre det på, sier han og smiler.

Men var det ikke slike poster da du var aktiv sist?

Jo, og jeg likte det ikke noe bedre da, ler han. Men sensorene er flinke og klarte å roe meg slik at jeg kunne fullføre, sier han. Men om jeg har klart det denne gangen, nei, det er jeg ikke så sikker på.

Hva gjør du hvis du ikke består testen?

– Da trener jeg og så prøver jeg igjen. Jeg har jo ikke vært aktiv på mange år, så egentlig er det som forventet hvis jeg ikke består i dag, sier han.

For å være aktivt medlem i et hjelpekorps i Norge og delta i blant annet redningsaksjoner, må man bestå denne prøven minst hvert tredje år.

Pål Bednar utfører HLR. Video: Kim Ankersten