Nå ryddes det i medlemsregisteret til Røde Kors

Frivilligvert Karoline S. Olsen og Kim Ankersten rydder i medlemsregisteret. Foto: Privat

Den senere tiden har det pågått en stor dugnad i alle avdelinger i Norges Røde Kors for å rydde i medlemsregisteret. Det skal innføres en ny grunnplattform og alle data må være så korrekte som mulig. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors er intet unntak og de siste ukene har foreningens frivilligvert jobbet intenst med ryddingen.

Oppgraderingen er nødvendig å gjøre fordi dagens system er blitt for gammelt og tungvint å bruke. For å overholde dagens krav til blant annet personvern er ryddingen viktig. Dessverre har man funnet eksempler på at utmeldte eller døde personer fortsatt står i registeret. Slike feil skal man unngå at oppstår i det nye systemet.

Stor jobb, men fikk flere nye frivillige

Karoline er frivilligvert og ansvarlig for at ryddejobben blir gjort. Men siden jobben er såpass stor har hun fått hjelp av Kim Ankersten som er foreningens webmaster. Sammen har de lagt ned mange timer med gjennomgang av registeret. Vi har mer enn 500 medlemmer og mange frivillige og vi har vært innom nesten hver eneste og sjekket. – Så det har vært en stor jobb, forteller begge to.

Som et ledd i jobben har de måttet ringe mange av de som står i registeret for å finne ut om informasjonen var riktig. – Det var en del som hadde kontaktet oss helt opp til for ett år siden uten å ha hørt noe fra oss, forteller Karoline. De fleste ble oppringt og nesten alle de fikk kontakt med var positive selv om det hadde gått lang tid. – Det har ført til at vi gjennom denne ryddejobben har fått ti nye medlemmer eller frivillige til våre aktiviteter, forteller de.

Rekker dere å bli ferdige innen fristen 5. februar?

– Vi er ikke helt i mål, men det er ikke mye som mangler, forteller Karoline. Begge har stor tro på at ryddejobben er ferdig i god tid før fristen 5. februar.

Har du byttet telefonnummer, epostadresse, adresse eller til og med navn? Da er det fint om du gir oss beskjed slik at medlemsregisteret kan oppdateres.