Er du ny frivillig i Røde Kors? Da må du lese dette!

Hvert år gjennomfører Røde Kors lokale startkurs for nye frivillige. Kurset er obligatorisk og varer i tre timer.

Kurset holdes på Røde Kors huset i Eidsvoll og det er foreningens faste lokale instruktør, Ragnar Bergersen, som holder kurset. Kurset, som altså varer i kun tre timer, var tidligere på tolv timer og inkluderte tre ulike kurs innen aktuelle temaer. Dette er nå justert ned til dette nye startkurset. De temaene som ikke lenger er med får man i egne kurs senere hvis man ønsker det.

Hensikten med startkurset  er å engasjere og motivere nye frivillige som skal bli kjent med Røde Kors. De nye frivillige skal forstå rollen som frivillig i Røde Kors og lære hva det innebærer å være trygge førstehjelpere. 

For å ta godt vare på våre frivillige er Røde Kors opptatt av at det skal være enkelt å bli med, at du føler deg velkommen og at du blir tatt i mot på en god måte. Vi skal gi nødvendig opplæring og oppfølging av deg som frivillig.

Kurset tar for seg «Retten til humanitært initiativ», «Historien om Røde Kors», «Våre syv prinsipper» og flere interessante temaer.

Her går neste kurs

Mandag 15. januar og mandag 22. januar fra kl. 18-21 på Røde Kors huset. Adressen er Boksrudvegen 51, 2080 Eidsvoll.Har du lyst til å delta på kurset? Da er det fint om du melder deg på en av kveldene så snart du kan via epost slik at vi har oversikt over hvor mange som kommer.