Bruktbutikken blir dobbelt så stor

Leto Eiendom og Røde Kors er enige om en utvidelse av bruktbutikken til det dobbelte av dagens areal.

Det har ligget i kortene en stund allerede at butikken trenger mer plass. Dagens areal er fylt opp og man sliter med å få plass til alle varene som folk donerer til butikken.

– Særlig møbler er et problem for oss slik butikken er i dag, sier butikkleder Kristin Kulbliksæter, og legger til at i den nye butikken vil de prioritere plass til møbler. Også kundene etterspør møbler og hittil har butikkens frivillige måtte beklage at det ikke er flere møbler på grunn av plassen. Men det blir det altså en endring på nå.

Samtidig planlegger de også en omfattende ominnredning av butikken slik at den vil fremstå i helt ny drakt til neste år.

Nyåpning sommeren 2024

Møtet mellom Røde Kors og Leto Eiendom avklarte mange punkter som må på plass før en utvidelse kan gjennomføres.

Leto Eiendom ved Trond Ola Rynning forteller at det skal graves vann og avløp, legges nye kabler, settes en ny port osv. Mange ting som gjør at butikken nok ikke er klar før nærmere sommeren 2024.