Det BLIR sommerleir neste år!

Styret har vedtatt forslaget fra omsorgsleder om å igjen forsøke å gjennomføre en sommerleir.

Omsorgsleder Gunn Tomren er i ekstase når vi snakker med henne på telefon for å få vite mer om dette vedtaket. For som vi alle kanskje har i friskt minne, så ble årets leir avlyst i tolvte time. Det er derfor naturlig å spørre Gunn om hvorfor hun har så stor tro på at foreningen skal klare å gjennomføre en slik leir neste år.

– Fordi jeg selv har stor tro på at vi kan klare det! Og nå er vi så tidlig ute at hovedkomiteen er på plass og vi har allerede mange ressurspersoner som vil ta i et tak, sier hun.

Gunn har valgt å håndplukke de hun vil ha med seg i hovedkomiteen og samtidig er den gjort liten. Til gjengjeld skal det bli mange ressurspersoner som hovedkomiteen må forholde seg til.

– Det er ikke meningen at hovedkomiteen skal gjøre alt. Den skal planlegge på overordnet nivå og så er det ressurspersonene som gjør selve jobben. Jeg har stor tro på dette, sier hun og legger til at det vil bli møte for ressurspersoner allerede i januar eller februar neste år. Selve leiren vil foregå i august før skolestart.

Økonomien er selvfølgelig viktig og i skrivende stund er det søkt om midler. Leiren er helt avhengig av at vi får disse midlene for å kunne gjennomføre.

Gunn lover at hovedkomiteen vil være flinke til å informere utad hele veien og de begynner allerede med et møte i desember for å avklare roller og arbeidsoppgaver.

Vi ønsker hovedkomiteen lykke til og venter spent på mer informasjon.