De 7 prinsippene i Røde Kors

Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som utgjør vårt felles verdigrunnlag. Disse syv prinsippene er like for alle Røde Kors og Halvmåneforeninger over hele verden og gir oss et verktøy for hvordan vi skal utføre det humanitære arbeidet vårt.

Du kan lese de syv prinsippene på Røde Kors sine nettsider.