Nytt styre i EHRK

Nytt styre i foreningen – nå har de hatt sitt første styremøte

Det nye styret ble valgt på et ekstraordinært møte 1. november etter at flere i styret trakk seg av ulike grunner. 

Nå, 14 dager senere, var de endelig klare for sitt første styremøte. Sakslista var ikke spesiell lang på dette første møtet, men det gjorde ikke noe da de hadde nok å snakke om. Her skulle det avklares roller og arbeidsoppgaver, så møtet hadde nok å ta tak i.

Styret for perioden 01.11.23 til 29.02.24 består av fra venstre: Aleksander Langbakken (styremedlem/korpsleder), Gunn Tomren (styremedlem/omsorgsleder), Trond Normanseth (nestleder), Stig Bekken (styremedlem), Elisabeth Bergersen (varamedlem), John A. Karlsen (styremedlem) og Kristin Kulbliksæter (lokalleder). Øivin Syversen (nr. to fra høyre) er regnskapsfører og bistår styret innen økonomi.

I tillegg til styret er det faste ressurspersoner som regnskapsfører, husansvarlig, butikkleder, vaktmester og webmaster.