Deltok på landsmøte for Norges Røde Kors

Landsmøtet til Norges Røde Kors ble avholdt på Nova Spektrum i Lillestrøm og vertskap var Akershus Røde Kors. Fra Eidsvoll og Hurdal Røde Kors deltok lokalleder Joachim Dammen og nestleder Trond Normanseth i forhandlingene. Elisabet Normanseth, Kim Ankersten, Elisbeth Bergersen og Ragnar Bergersen var en del av arrangørstaben.