Månedens frivillig: Veronica Berg har full kontroll på hjelpekorpsets utstyr

Nå har hun vært ansvarlig for foreningens utstyr i snart 4 år og hun har ingen planer om å gi seg med det første.

Veronica Berg (23) startet i Røde Kors da hun var 11 år. Hun hadde familie som allerede var aktiv og som maste mye på henne. På grunn av alderen startet hun i Barnas Røde Kors, men allerede etter kort tid ble hun markør for hjelpekorpset når de hadde øvelser. Det var da hun fant ut at hjelpekorpset var den aktiviteten som hun skulle bli aktiv i når hun ble gammel nok. Da hun endelig ble det var hun ikke sen om å ta alle nødvendige kurs. I dag er hun godkjent for å reise ut på redningsaksjoner.

Utdannet helsefagarbeider

Etter endt utdanning har hun jobbet både på sykehjem og i hjemmesykepleien. Hun jobber fortsatt i hjemmesykepleien i Eidsvoll.

Fornøyd korpsleder

Korpsleder Joachim Dammen i hjelpekorpset sier til nyhetssiden at han er glad for at Veronica Berg er foreningens depotleder. – Hun stiller opp hele tiden og er mye på depotet og ordner utstyret, sier han og legger til: – Vi har et depot som er bedre organisert og ryddig enn på lenge.

Engasjert i depot i flere år

Før Veronica ble ansvarlig depotleder hadde hun allerede vært assisterende depotleder i flere år. Det var i disse årene hun lærte seg alle rutinene og hvordan et depot burde se ut. På spørsmål om hvor lenge hun har vært engasjert i depot svarer hun slik: – Det har vel blitt noe sånt som 6-7 år nå.

Hun har ansvaret for det meste av utstyret som hjelpekorpset disponerer. Dog med unntak av det som er samband og transportutstyr. Der holder hun seg langt unna og overlater ansvaret til andre.

Det er mye forskjellig utstyr som Veronica må holde orden på. Foto: Kim Ankersten.

Det er utrolig mye forskjellig utstyr som Veronica må holde styr på. Etter en gjennomgang av utstyret mener hun at det nok er rundt 150 forskjellige artikler. Det meste skal være klart til en hver tid i tilfelle det går en alarm.

Er innom nesten hver dag

Hun forteller at hun er innom nesten hver dag og gjør litt. Dessverre finnes det i dag ingen gode systemer som kan gjøre jobben enklere. Man bruker et enkelt dataprogram for å registrere utstyr inn og ut ved sanitetsvakter, aksjoner m.m.

– Det fungerer greit nok, men er modent for fornyelse, sier hun og ler. Medlemmene er også flinke til å bidra med sjekk av sekker osv når de er på medlemsmøter.

Fremtidige planer

Veronica er tydelig på at hun er fornøyd med situasjonen sin i hjelpekorpset nå. Nå skal hun være aktiv hjelpekorpser og ha ansvaret for depotet fremover. På spørsmål om hun har noen tanker om å bli operativ leder eller korpsleder er svaret nei. – Men man skal aldri si aldri, det kan jo hende at jeg er interessert en gang i fremtiden, sier hun.

Det er ryddig i skapene på depotet. Foto: Kim Ankersten.