Besøkstjenesten: Ønsker flere frivillige til besøksvenn med hund

Godt fremmøte på besøkstjenestens møte om aktiviteten besøksvenn med hund. Foto: Kim Ankersten.

Det er et behov for flere frivillige til aktiviteten BVH, besøksvenn med hund. Nylig var Trine F. Andersen fra Røde Kors på besøk i Eidsvoll og snakket om denne aktiviteten.

Røde Kors Besøkstjeneste startet opp i 1949. Men det var først i 2010 at Besøksvenn med hund ble opprettet. Etter noen år ble aktiviteten formalisert i 2016 med lik utdanning for hund og eier i hele organisasjonen. Trine F. Andersen som er ansvarlig for denne aktiviteten i Akershus, Buskerud og Østfold, ga god informasjon til de fremmøtte. Hun fortalte at våre besøksvenner med hund besøker eldre, unge og psykisk/fysisk hemmede personer som ønsker dette tilbudet for seg.

I Akershus er det i dag 97 aktive besøkshunder og en av dem er i Eidsvoll.

Hva er Røde Kors Besøksvenn med hund?

Røde Kors Besøksvenn med hund tilbyr en-til-en-besøk og besøk på institusjon av en frivillig besøksvenn sammen med hunden sin. Hunden er et kjærkomment tilskudd til den ordinære besøkstjenesten i Røde Kors. Dyreassistert aktivitet – og herunder Besøksvenn med hund – har dokumentert positiv helseeffekt. Lavere blodtrykk, lavere stress og inspirasjon til fysisk aktivitet er noe av det vi vet kan være effekter av Besøksvenn med hund. Den frivillige, sammen med sin hund skal være kurset og godkjent som Røde Kors Besøksvenn.

Vil du bli besøksvenn med hund?

Da tar du kontakt med leder for besøkstjenesten, Mette Smeby på telefon 952 33 975. Hun forklarer hvordan du skal gå frem for å bli godkjent.

En nydelig marsipankake fra BOA ble servert de fremmøtte. Foto: Kim Ankersten.
Trine F. Andersen informerte godt om aktiviteten besøksvenn med hund. Foto: Kim Ankersten.
Den blide gjengen bak kveldens møte fra venstre: Mette Smeby, Trine F. Andersen, Roxana Camilla Nymoen, Turid Bergquist og Gunn Tomren. Foto: Kim Ankersten.