Hjelpekorpset: Deltok i stor beredskapsøvelse med alle nødetater – evakuering av Skibladner

Mannskaper fra hjelpekorpsets båtgruppe deltok i dag i en stor beredskapsøvelse på Mjøsa hvor Skibladner måtte evakueres etter en kollisjon med en annen båt.

Video: trykk på bildet for å se. Video filmet av Joachim Dammen.

NRK Innlandet melder at dette var den største redningsøvelsen som noen gang har vært arrangert på Mjøsa.

Statsforvalteren i Innlandet sendte ut denne pressemeldingen i forkant av øvelsen:

Det er øvingsutvalget i Innlandet som arrangerer øvelsen der nesten 400 personer deltar. Alle «blålysetatene» er med, og både Stange og Hamar kommuner vil øve sin kriseledelse. Det vil være mange utrykningskjøretøy på veiene i Hamar og Stange denne dagen.

De overordnede målene med øvelsen er kommunikasjon, samvirke og planverk.

Hensikten med øvelsen er å øke kompetansen på håndtering av en båtulykke med mange involverte parter og mennesker. Øvelsen skal gi de som deltar mulighet til å teste og kvalitetssikre sitt beredskapsplanverk mot en større båtulykke og hvordan de håndterer konsekvensene av en slik ulykke.

Det vil det bli opprettet et evakuerings- og pårørendesenter på Scandic Hotels Hamar. Senteret skal ta imot flere «evakuerte og pårørende». Kriseteamene fra kommuner i hele østlandsområdet vil være med som markører, ca 165 personer.

Dette vil være RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging) sin visningsøvelse i år. Det vil si at man tester ut planverket og øver et stort antall markører som skal være evakuerte passasjerer og pårørende.