Flere kurs for nye frivillige er gjennomført første halvår

Ragnar Bergersen er instruktør på startkurset. Foto: Kim Ankersten

Flere ganger i året holdes det startkurs for nye frivillige i Røde Kors. Hittil i år det holdt tre startkurs og to kurs i psykososialt førstehjelp. Alle kursene har hatt godt oppmøte.

Det er foreningens faste kursholder, Ragnar Bergersen, som er ansvarlig og holder disse kursene. Han får god hjelp til førstehjelpsundervisningen av medlemmer fra hjelpekorpset.

For å ta godt vare på våre frivillige er Røde Kors opptatt av at det skal være enkelt å bli med, at du føler deg velkommen og at du blir tatt i mot på en god måte. Vi skal gi nødvendig opplæring og oppfølging av deg som frivillig.

Startkurs for nye frivillige

Hensikten med startkurset  er å engasjere og motivere nye frivillige som skal bli kjent med Røde Kors. De nye frivillige skal forstå rollen som frivillig i Røde Kors og lære hva det innebærer å være trygge førstehjelpere. 

Kurset tar for seg «Retten til humanitært initiativ», «Historien om Røde Kors», «Våre syv prinsipper» og flere interessante temaer.

Psykososialt førstehjelp

Dette kurset tar for seg eksempler på kriser, ulykker og katastrofer, litt om krisereaksjoner og de fire prinsippene for psykososial førstehjelp i Røde Kors.

Blir kurs igjen til høsten

Ragnar oppsummerer dette halvåret med kurs som bra. Kompetanse er viktig for at Røde Kors skal kunne levere kvalitet mener han.

– Det har vært morsomt å undervise fordi det har vært bra med deltakere og alle har vært engasjerte, sier han.

Ragnar er tilbake med kurs til høsten.