Hjelpekorpset: Viktig lærdom om trafikksikkerhet – fikk prøve spesiallaget simulator for ambulansetjenesten

Ambulansetjenestens simulator. Foto: Kim Ankersten.

Hjelpekorpset er mye ute på veiene og av og til må de også kjøre utrykning i forbindelse med redningsaksjoner. Derfor brukte de et medlemsmøte for å få en viktig innføring i trafikksikkerhet.

Vet du hva som foregår i bilen din når du kolliderer? Hvilke sikkerhetsinnretninger din bil har og som utløses? For mange vil svaret være nei og det var det nok for noen i hjelpekorpset også. Alle har hørt om airbager, men vet du hvor i bilen de er og hvordan de virker?

Det var godt fremmøte av hjelpekorpsmedlemmer til denne kvelden om trafikksikkerhet. Foto: Kim Ankersten.

Joachim Dammen er korpsleder i hjelpekorpset og jobber til daglig i ambulansetjenesten. Han har engasjert seg i temaet trafikksikkerhet og denne kvelden var det airbager og velt med bil som var tema.

Spesiallaget simulator for ambulansetjenesten

Han fikk låne en spesiallaget ambulanse-simulator. Det er en tidligere ambulanse som etter en kollisjon ble bygget om til simulator. Den brukes for å undervise ambulansepersonell om hva som skjer inne i ambulansens behandlingsdel når en kollisjon inntreffer. To personer kan være i simulatoren samtidig. En er fastspent på båra og en sitter i setet. De to skal føle hvordan belter virker og hvor viktig det er at de er festet korrekt. Det er også mulig å legge inn noen lettere ting for å illustrere hvor de blir av hvis de ikke er festet når en kollisjon skjer. I simulatoren er det ikke mulig å gjøre dette i fart, så den viser kun hvordan bakparten blir løftet ved en kraftig kollisjon og hva som skjer hvis den velter. Men det er likevel en ganske realistisk måte å oppleve dette på i det vi kan kalle for en «slow motion» demonstrasjon.

LES OGSÅ: Verdens eneste ambulansesimulator

Her legger Thomas Følling seg på båra for å føle hvordan det er å kollidere og velte i en ambulanse. Video: Kim Ankersten
Her får Thomas kjenne på kreftene og viktigheten av korrekt bruk av belter når simulatoren går helt rundt. Video: Kim Ankersten.

En av dem som villig la seg på båra var Thomas Følling. Han fikk oppleve at korrekt bruk av belter er viktig. Da simulatoren gikk opp skled han litt fremover og fikk kjenne at beltene over mage og bryst holdt ham igjen. Da simulatoren gikk rundt hang han i beltene.

– Det er vel nettopp slik det skal fungere, sier han, og legger til at det var en fin lærdom å ta med seg.

Det var en fin lærdom å ta med seg, sier Thomas Følling. Foto: Kim Ankersten.

Viste hva som skjer når en airbag løser ut

Airbager er en viktig del av sikkerheten i biler. Avhengig av hvilken årsmodell man har så varierer antall airbager i bilen. De nyeste bilene har mange airbager i forhold til de eldre bilene som ofte kun har en i rattet til fører.

LES OGSÅ: Kollisjonsputer i lette kjøretøy

Joachim Dammen forteller hvordan airbager i en bil fungerer. Foto: Kim Ankersten

I en skrotet bil kobler Dammen seg på airbager og utløser dem en etter en for at alle skal høre smellet og se hvordan den utløses.

Her ser vi hvordan en airbag kommer ut ved en kollisjon. Video: Kim Ankersten.