Røde Kors starter ferjerute mellom Minnesund og Feiring: – etterlengtet tilbud sier ordføreren

Her på Mjøsa kommer ferjetilbudet fra Røde Kors. Foto: Kim Ankersten

Behovet er stort for et slikt tilbud, det bekrefter ordfører i Eidsvoll, Nina Kristengård. – Jeg tenker særlig på de dagene hvor RV33 er stengt av ulike grunner, sier hun.

Røde Kors har ved flere anledninger bistått med båt til Feiring når RV 33 har vært stengt. Det har fått foreningen til å se på muligheten for å drifte en ferjevariant på fast basis. Både for å sikre innbyggere i Feiring transport, men også som en inntektskilde for Røde Kors. Siden sommeren i fjor har det pågått et hemmelig prosjekt som har sett på muligheten for å starte en enkel ferjedrift med plass til 20 passasjerer. Konklusjonen er positiv og nå er det klart for å starte opp. Avtale om langtidsleie av båt er signert og båten vil bli sjøsatt i slutten av april. Røde Kors planlegger å starte opp med faste avganger i slutten av mai.

Båten leies av et firma som også vil stå for driften. Det er også dem som ansetter kapteinen. Røde Kors skal stille med andre mannskaper om bord og drive blant annet kiosken.

Det er bred enighet i Røde Kors om å starte opp dette tilbudet så fort som mulig. I planleggingen har de fått hjelp fra både Norges Røde Kors og fra Sjøfartsdirektoratet. Sistnevnte vurderer om de kan støtte tiltaket økonomisk de første årene.

Støtter planene fullt ut

Vi har forelagt planene for ordfører i Eidsvoll, Nina Kristengård. Hun nærmest hopper i stolen av glede over at Røde Kors vil starte et slikt tilbud. – Dette støtter jeg hundre prosent sier hun, og legger til at hun er glad for at det er nettopp Røde Kors som vil starte det.

– Det vil jo også øke beredskapen på vannet, sier hun.

Ordfører Nina Kristengård støtter tiltaket. Foto: Kim Ankersten

Vil vite mer om interessen blant folk

Selv om alle kalkyler og analyser med tanke på økonomi og trafikkgrunnlag har ført til at man nå velger å starte opp, så ønsker likevel Røde Kors å åpne for at alle kan si sin mening. Det vil også bli avholdt informasjonsmøter både i Feiring og på Minnesund fremover før oppstarten i slutten av mai. Blant annet ønsker Røde Kors å vite om de som bor i Feiring og rundt sjøen har ønsker om oftere avganger enn det som er planlagt.

Du kan allerede nå lese mer om prosjektet, og ikke minst gi din tilbakemelding HER