Førstehjelpskurs for ansatte ved Vilberg helsetun

Helsetunet stilte med 14 deltakere på dette viktige oppfriskningskurset i livreddende førstehjelp. Igjen var det vårt hjelpekorps som fikk oppdraget fra helsetunet og vår instruktør Joachim Dammen stilte med dukker og kompetanse.

Kursets deltakere var engasjerte og viste at de hadde et godt grunnlag fra tidligere kurs og erfaringer. Noen hadde jobbet mange år i yrkeslivet uten et slikt kurs og satte veldig stor pris på tilbudet de nå hadde fått.

Alle fikk trene HLR med hjertestarter og her var det flere som hadde grunnprinsippene inne.

Koordinerende sykepleier ved Vilberg helsetun, Mona Knutsen, er veldig godt fornøyd med kurset fra Røde Kors.