Visitortjenesten

Visitorer fra Røde Kors besøker innsatte i fengsel etter ønske fra den innsatte selv. Siden ensomheten bak murene kan være vanskelig, er jevnlige besøk ofte et kjærkomment tilskudd i fengselshverdagen. For mange innsatte er dette den eneste regelmessige kontakten de har med verden utenfor murene.

Kontakt oss: Telefon 476 50 476, velg 3 for omsorg.