Besøksvenn med hund

Røde Kors Besøksvenn med hund skaper trivsel og glede for mennesker på institusjoner og hjemme.

Skaper kontakt og nærhet

Over hele landet er ca. 600 besøksvenner med hundene sine på besøk hos mennesker som ønsker mer sosial kontakt med andre.

Slik er en besøkshund

  • En besøkshund er rolig, trygg, kontaktsøkende og forutsigbar.
  • Eier har god kontakt med hunden sin og er i stand til å forstå hundens språk.
  • En besøkshund er tilpasningsdyktig og tolerant. Den må tåle skarpe lyder og uvante situasjoner.
  • En besøkshund har god helse, og eier må vurdere hundens helsetilstand fortløpende, hvis nødvendig i samråd med dyrlege.
  • Din Røde Kors lokalforening kan gi deg informasjon om lokale kurs for besøksvenner med hund og om hunden din er egnet.

De frivillige besøksvennene er til stede på sykehjem, omsorgssentre og hjemme hos personer, og andre steder det er spesielt behov for kontakt, lek og nærhet.  De frivillige besøksvennene og hundene deres får en spesiell opplæring for besøkshunder, i tillegg til den ordinære opplæringen alle Røde Kors Besøksvenner får.

Positiv helseeffekt med firbente besøksvenner

Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon kan nærkontakt med dyr dekke et menneskes behov for varme, kos og omsorg. Det å få besøk av en hund sammen med sin eier kan være kontaktskapende og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det.

Kontakt oss på telefon 476 50 476, velg omsorg.