Hjelpekorpset er 75 år

Vårt hjelpekorps ble stiftet 19.12.1948.