Felles medlemsmøte med fokus på markedsføring

Tirsdag kveld var om lag tjue frivillige fra Eidsvoll og Hurdal Røde Kors samlet på Hurdal syns- og mestringssenter. Tema for møtet var å diskutere løsninger for å markedsføre og fortelle om Røde Kors sine aktiviteter utad.

Kvelden startet med en hyggelig middag hvor praten satt løst. Det ble mimret og snakket helt frem til møtet skulle begynne. Møtet ble ledet av Kim Ankersten som dro i gang diskusjonen med noen eksempler på god og litt mindre god markedsføring. 

Det underliggende spørsmålet var om vi synes vi er gode nok til å markedsføre oss i mediene eller ikke. Gjennom eksempler og diskusjon kom det frem at deltakerne synes vi kunne være bedre og det var mange gode ønsker for dette i fremtiden. Hvordan kan vi få ut informasjon om spesielle medlemsmøter, hendelser, øvelser m.m. Det ble tatt en liten opptelling over hvor mange aktiviteter som i løpet av en måned burde fått en omtale. Man endte opp med minst 4-7 i uka og at det faktisk kan bli nødvendig å sortere ut de viktigste. 

Viktig at alle får samme informasjon

En annen side av utfordringen er hvordan vi skal få ut lik informasjon internt til alle medlemmer. Har vi en felles kanal som alle kan nås på? Det ble pekt på både vår lukkede Facebook-side og den åpne, men som det kom frem, ikke alle er på Facebook. I dag må enkelte ledere skrive ut informasjonen og sende den på epost eller til og med levere den i papirversjon til medlemmer. Det gjelder særlig i omsorg hvor en del eldre ikke er digitale. Det var enighet om at også disse må få muligheten til å relevant informasjon og besøkstjenestens leder fikk ros for dette initiativet.

Så hva er løsningen internt og eksternt?

Det klarte man naturlig nok ikke å komme frem til på dette møtet. Det er ikke så enkelt å løse, men denne nyhetssiden ble vist frem som en mulighet for å få ut generell informasjon. Ikke bare internt til medlemmer, men også eksternt da siden er åpen for alle. Men så har denne siden også sine begrensninger ved at det er Facebook som brukes som varslingskanal om nye innlegg. En ide om å kunne abonnere på nyheter via epost kom raskt på banen, men med denne løsningen er ikke dette mulig. En annen løsning kan tas i bruk etter hvert og da kan automatisk utsendelse av informasjon på epost være en del av systemet, men det vil man vurdere på et senere tidspunkt. Nå haster det mest å få ut positiv informasjon om vår aktivitet.

Mange ideer

Deltakerne viste stor kreativitet og hadde mange gode tanker. Lokalleder og nestleder noterte flittig og ga flere ganger uttrykk for at dette vil de se nærmere på.

Så er vi gode nok eller må vi gjøre en bedre innsats fremover? Deltakerne var helt klare på at her er det et forbedringspotensial som vi skal jobbe med i året som kommer.

Før møtet ble avsluttet fikk Inger Engen, ett av våre æresmedlemmer, si litt om hvordan hun har opplevd utviklingen fra den gangen hun startet og frem til i dag. Det måtte gjøres veldig kort, men hun fikk lagt inn noen artige historier og fortalt hvordan det var tidligere.

Møtet ble avsluttet ved at lokalleder ga en kort presentasjon av det nye styret samt at ledere fra aktivitetene informerte om det de drev med.